Sadržaj ove web publikacije isključiva je odgovornost Obrta Sanader

                                        DIGITALIZACIJA OBRTA SANADER

                  Sanader , obrt za proizvodnju i trgovinu , vl. Ivana Sanader Mrša proveo je projekt

                                                        „Digitalizacija Obrta Sanader “

   Projekt je sufinanciran sredstvima iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. – 2026. -

                                                           NPOO

   Svrha (cilj) Poziva

    Cilj ovog Poziva je doprinijeti povećanju razine digitalne zrelosti MSP-ova kroz razvoj
       digitalnih poslovnih modela, jačanje kapaciteta za provedbu digitalizacije i digitalne
       transformacije ili unaprjeđenje kibernetičke sigurnosti, što će u konačnici povećati
       konkurentnost i otpornost poduzeća korištenjem digitalnih tehnologija

   Predmet poziva

    Ovim pozivom poticat će se ulaganja MSP-ova usmjerena na provedbu digitalizacije i
       digitalne transformacije poslovanja kroz osposobljavanje i usluge za poboljšanje digitalnih
       vještina (među ostalim onih povezanih s tehnologijama u oblaku), prilagodbu poslovnih
       modela digitalnoj transformaciji, digitalni marketing, kiberotpornost i primjenu složenih
       digitalnih rješenja

   Osnovni podaci o projektu

    Naziv projekta: „Digitalizacija Obrta Sanader“
    Naziv poziva: „ VAUČERI ZA DIGITALIZACIJU - Vaučer za složena digitalna rješenja (VSD) “ ;
       NPOO.C1.1.2.R3-I2.01
    Trajanje: 07.11.2023.-18.01.2024.
    Vrijednost projekta: 26.250,00 €
    EU sufinanciranje: 12.600,00 €

   Očekivani rezultati provedbe:

    Uveden Vaučer za uslugu uvođenja složenih digitalnih rješenja

   SAŽETAK: Projekt „Digitalizacija obrta Sanader “ je projekt usmjeren jačanju konkurentnosti Obrta ,
       kroz uvođenje novih digitalnih rješenja u redovno poslovanje, koji će doprinijeti povećanju razine
       digitalne zrelosti tvrtke , te tako utjecati na porast prihoda od prodaje i proširenje ljudskih kapaciteta
       obrta te će u konačnici povećati konkurentnost i otpornost korištenjem digitalnih tehnologija.

       Kontakt: sanader@sanader.hr   ,  www.sanader.hr 
       Za više informacija: www.strukturnifondovi.hr ;  https://fondovieu.gov.hr/

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

                          Sadržaj ove web publikacije isključiva je odgovornost obrta SANADER vl. Ivana Sanader Mrša

 

                     OPTIMIZACIJA POSLOVANJA OBRTA SANADER, VL. IVANA SANADER MRŠA

    Obrt „SANADER vl. Ivana Sanader Mrša „ uz podršku Horus Business Consulting - a  provela je projekt

                             „Optimizacija poslovanja obrta SANADER, vl. Ivana Sanader Mrša“

                      Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj 

   

  Svrha (cilj) Poziva

 • Jačanje tržišne pozicije, povećanje konkurentnosti i učinkovitosti poslovanja MSP-a primjenom

     informacijske i komunikacijske tehnologije kao i podrška razvoju informacijskog društva u RH

   

  Specifični cilj projekta

 •  Poboljšani razvoj i rast malih i srednjih poduzetnika na domaćim i stranim tržištima

     

 Osnovni podaci o projektu

 • Naziv projekta: „Optimizacija poslovanja obrta SANADER, vl. Ivana Sanader Mrša“
 • Naziv poziva: „POBOLJŠANJE KONKURENTNOSTI I UČINKOVITOSTI MSP-a
 • KROZ INFORMACIJSKE I KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE (IKT) - 2“ ; KK.03.2.1.19.0344
 • Trajanje: 15.02.2020.-15.02.2021.
 • Vrijednost projekta: 700.250,00 kuna
 • EU sufinanciranje: 256.483,50  kuna

      

Očekivani rezultati provedbe: 

 • IKT sustav kupljen, instaliran i pušten u rad
 • Povećani prihod od prodaje
 • Uvođenjem rješenja iz područja IKT-a unaprijeđeno 6  poslovnih procesa 

 Kontakt: sanader@sanader.hr   ,  www.sanader.hr 

  Za više informacija: www.strukturnifondovi.hr

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

     

                     CERTIFICIRANJE PROIZVODA OBRTA SANADER , VL. IVANA SANADER MRŠA

 

    Obrt „SANADER vl. Ivana Sanader Mrša „ uz podršku Horus Business Consulting - a  provela je projekt

                           Certificiranje proizvoda obrta SANADER, vl. Ivana Sanader Mrša

    Projekt je sufinanciran sredstvima iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom

                                                          razdoblju 2014. – 2020.

 

  Svrha (cilj) Poziva

 •  Povećanom primjenom normi, zajedno s pouzdanim tehnološkim rješenjem, pridonijeti aktivnostima MSP-ova da dokazom

kvalitete, sigurnosti i pouzdanosti svojih proizvoda osiguraju preduvjete za povećanje izvoza i ukupne konkurentnosti.

 •  Pružanjem potpore za uvođenje i primjenu europskih i međunarodno (globalno) priznatih norma doprinosi se da MSP-ovi

iskoriste prednosti koje primjena normi ima na omogućavanje pristupa novim tržištima.

   

  Specifični cilj projekta

 •  Poboljšani razvoj i rast malih i srednjih poduzetnika na domaćim i stranim tržištima.

   

 Osnovni podaci o projektu

 •  Naziv projekta: Certificiranje proizvoda SANADER obrta, vl. Ivana Sanader Mrša
 •  Naziv poziva: "CERTIFIKACIJOM PROIZVODA DO TRŽIŠTA" KK.03.2.1.12.0025
 •  Trajanje: 15.07.2019.-15.07.2021.
 •  Vrijednost projekta: 792.024,75 kn
 •  EU sufinanciranje: 538.483,33 kn

   

Očekivani rezultati provedbe: 

 •  Certificirane 2 grupe proizvoda
 •  Povećani prihod od prodaje
 •  Povećani prihod od izvoza

    

  Kontakt: sanader@sanader.hr   ,  www.sanader.hr 

  Za više informacija: www.strukturnifondovi.hr

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

                            DIGITALNA I ZELENA TRANZICIJA OBRTA SANADER

   Obrt „SANADER vl. Ivana Sanader Mrša „ uz podršku Horus Business Consulting - a  provela je projekt

                                             „Digitalna i zelena tranzicija obrta Sanader “

                          Projekt je sufinancirala Europska unija iz fonda za regionalni razvoj 

   

  Svrha (cilj) Poziva

 • Poboljšan razvoj i rast malih i srednjih poduzetnika pogođenih gospodarskom krizom u kontekstu
  pandemije COVID-19 u cilju prelaska na zeleno i digitalno gospodarstvo

 Osnovni podaci o projektu:

 • Naziv projekta : „Digitalna i zelena tranzicija obrta Sanader “
 • Ukupna vrijednost projekta : 3.040.698,50 kn
 • Iznos koji sufinancira EU : 1.070.745,50 kn
 • Razdoblje provedbe projekta : od 05.11.2021. – do 05.11.2022.

      

Očekivani rezultati provedbe: 

 • Zapošljavanje 3 nova djelatnika
 • Povećani prihod od prodaje za 37 %
 • Povećani prihod od izvoza za 30 %
 • 4 Novouvedena tehnološka rješenja povezanih sa zelenim i digitalnim ciljevima

KRATKI OPIS PROJEKTA

Projektom "Digitalna i zelena tranzicija obrta Sanader " nastoji se ojačati konkurentnosti tvrtke kako
na domaćem tako i inozemnim tržištima, a kroz investiranje u energetski učinkovitiju i tehnološki
napredniju proizvodnju.
Uvođenjem inovativnih poslovnih modela u svrhu razvoja novih kompetencija, povećanja prihoda i
proizvodnje, povećanja izvoza i očuvanja postojećih te stvaranja novih radnih mjesta.
Ovim projektom ulaganja u zelenu i digitalnu tranziciju tvrtka namjerava ojačati svoju konkurentnost i
potaknuti rast, a kako bi povećala sposobnost odgovoriti na izazove tržišta uzrokovane krizom
nastalom kao posljedica širenja koronavirusa.

 Kontakt: sanader@sanader.hr   ,  www.sanader.hr 

  Za više informacija: www.strukturnifondovi.hr