Sadržaj ove web publikacije isključiva je odgovornost obrta SANADER vl. Ivana Sanader Mrša

 

                     OPTIMIZACIJA POSLOVANJA OBRTA SANADER, VL. IVANA SANADER MRŠA

    Obrt „SANADER vl. Ivana Sanader Mrša „ uz podršku Horus Business Consulting - a  provela je projekt

                             „Optimizacija poslovanja obrta SANADER, vl. Ivana Sanader Mrša“

                      Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj 

   

  Svrha (cilj) Poziva

 • Jačanje tržišne pozicije, povećanje konkurentnosti i učinkovitosti poslovanja MSP-a primjenom

     informacijske i komunikacijske tehnologije kao i podrška razvoju informacijskog društva u RH

   

  Specifični cilj projekta

 •  Poboljšani razvoj i rast malih i srednjih poduzetnika na domaćim i stranim tržištima

     

 Osnovni podaci o projektu

 • Naziv projekta: „Optimizacija poslovanja obrta SANADER, vl. Ivana Sanader Mrša“
 • Naziv poziva: „POBOLJŠANJE KONKURENTNOSTI I UČINKOVITOSTI MSP-a
 • KROZ INFORMACIJSKE I KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE (IKT) - 2“ ; KK.03.2.1.19.0344
 • Trajanje: 15.02.2020.-15.02.2021.
 • Vrijednost projekta: 700.250,00 kuna
 • EU sufinanciranje: 256.483,50  kuna

      

Očekivani rezultati provedbe: 

 • IKT sustav kupljen, instaliran i pušten u rad
 • Povećani prihod od prodaje
 • Uvođenjem rješenja iz područja IKT-a unaprijeđeno 6  poslovnih procesa 

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

     

                     CERTIFICIRANJE PROIZVODA OBRTA SANADER , VL. IVANA SANADER MRŠA

 

    Obrt „SANADER vl. Ivana Sanader Mrša „ uz podršku Horus Business Consulting - a  provela je projekt

                           Certificiranje proizvoda obrta SANADER, vl. Ivana Sanader Mrša

    Projekt je sufinanciran sredstvima iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom

                                                          razdoblju 2014. – 2020.

 

  Svrha (cilj) Poziva

 •  Povećanom primjenom normi, zajedno s pouzdanim tehnološkim rješenjem, pridonijeti aktivnostima MSP-ova da dokazom

kvalitete, sigurnosti i pouzdanosti svojih proizvoda osiguraju preduvjete za povećanje izvoza i ukupne konkurentnosti.

 •  Pružanjem potpore za uvođenje i primjenu europskih i međunarodno (globalno) priznatih norma doprinosi se da MSP-ovi

iskoriste prednosti koje primjena normi ima na omogućavanje pristupa novim tržištima.

   

  Specifični cilj projekta

 •  Poboljšani razvoj i rast malih i srednjih poduzetnika na domaćim i stranim tržištima.

   

 Osnovni podaci o projektu

 •  Naziv projekta: Certificiranje proizvoda SANADER obrta, vl. Ivana Sanader Mrša
 •  Naziv poziva: "CERTIFIKACIJOM PROIZVODA DO TRŽIŠTA" KK.03.2.1.12.0025
 •  Trajanje: 15.07.2019.-15.07.2021.
 •  Vrijednost projekta: 792.024,75 kn
 •  EU sufinanciranje: 538.483,33 kn

   

Očekivani rezultati provedbe: 

 •  Certificirane 2 grupe proizvoda
 •  Povećani prihod od prodaje
 •  Povećani prihod od izvoza

    

  Kontakt: sanader@sanader.hr   ,  www.sanader.hr 

  Za više informacija: www.strukturnifondovi.hr